HPFBU2012 Okulu için Kurullar

 

Websitesi ile ilgili konuları lütfen webmaster’a bildiriniz.

Ödevler - PF takımı

Öğrencilerin iki soruyu da yapmaları istenmiştir. Sözü geçen root kütükleri okulun indico sayfasındadır.


1. Q1.root kütüğünde kaydedilmiş olan veri LHC’deki algıçlardan birinde, içinde yüksek momentumlu fotonlar bulunduğu için tetiklenmiştir. Acaba bu verideki olayların ilginç bir kaynağı olabilir mi? Ne cins bir Feynman çizgesi bu kaynağı açıklayabilir? Veride gözlemleyebileceğimiz kararsız parçacıklar var mı? Öyleyse kütlelerini belirleyebilir misiniz?


2. Q2.root kütüğünde kaydedilmiş olan veri LHC’deki algıçlardan birinde, içinde yüksek momentumlu elektron bulunduğu için tetiklenmiştir. Acaba bu verideki olayların ilginç bir kaynağı olabilir mi? Ne cins bir Feynman çizgesi bu kaynağı açıklayabilir? Veride gözlemleyebileceğimiz kararsız parçacıklar var mı? Öyleyse kütlelerini belirleyebilir misiniz?

Ödevler - HF takımı

Öğrencilerin A sınıfından 3 ödevden birini ya da B sınıfı ödevi yapmaları istenmiştir.


A - Bir ışıksal kaynak örneği üzerinden temel parametrelerin davranışlarının benzetimi.

    1. Enine demet dinamiği: Parmela benzetim programını kullanarak aşağıda verilen çalışmaları yapınız. Demet hattı boyunca demetin enine ölçülerinin ve yayınımının benzetimini yapanız. Sistemin bu temel değişkenlerinin demet hattı boyunca davranışını tanımlayınız. Odaklama özellikleri kullanılarak, demetin enine ölçülerinin kontrol edilebildiği gösteriniz. Uzay yükü etkileri baskın olan bir demetin yayınımının, uygun odaklama koşulları sağlandığında, kontrol edilebildiğini gösteriniz.

    2. Boyuna demet dinamiği: RF kovuk boyunca her bir hücrede demet enerjisinin adım fonksiyonu ile arttığını gösteriniz. Referans parçacığın enerjisinin RF alanın evresine göre değişimi gösteriniz. Boyuna demet dinamiği dersinde öğrendiğiniz kavramlar çerçevesinde gözlemlerinizi tartışınız. Bohçaların uzunluğunun RF alanın evresine göre değişimini gösteriniz. Boyuna demet dinamiği dersinde öğrendiğiniz kavramlar çerçevesinde gözlemlerinizi tartışınız. RF alanın evresi bağımsız parametre olmak üzere demet hattının ayırgan (dispersive) bölümünde demetin enerji yayılımı ve bohça uzunluğu arasındaki ilişkiyi gözlemleyiniz.

    3. Kendi tasarladığınız RF kovuğun çalışan bir sistem içinde test edilmesi: Superfish benzetim programı dersinde tasarladığınız 1GHz'lik RF kovuğunuzu size verilen ışıksal elektron kaynağındaki 3 GHz'lik RF kovuk ile değiştiriniz. Yukarıda geçen çeşitli demet dinamiği benzetimlerini bir de kendi tasarladığınız kovuk ile inceleyiniz. Sonuçları tartışınız.


B - Düzenli hızlandırıcı örgüsünün istenilen parametreleri sağlayacak şekilde yeniden tasarlanması.

• MADX hızlandırıcı tasarım programı ile gerçekleştirdiğiniz 300m maksimum beta fonksiyonlu düzenli örgünüzü maksimum beta fonksiyonu 100m'ye düşecek şekilde yeniden yapılandırın. Bunu yaparken hızlandırıcının çevresini ve demetin enerjisini sabit tutmalısınız. Buna karşılık magnetik örgü parametrelerini değiştirebilirsiniz.