Hızlandırıcı ve Parçacık Fiziğinde Bilgisayar Uygulamaları Okulu 2012

 
 

Günümüzde bilgisayar uygulamalarından yararlanılmadan bilimsel çalışmaların yürütülmesinin imkansız olduğu bir gerçektir. Geleceğin araştırmacıları olan lisansüstü öğrencilerinin, çalışma alanları için gereken bilgisayar uygulamaları konusunda yetkinlik kazanarak araştırmalarına yönelmeleri kimi zaman uzun ve zorlayıcı bir sürece dönüşmektedir. 


Hızlandırıcı ve parçacık fiziği dallarında, yurtiçi ve yurtdışı çeşitli enstitülerde araştırmalarını yürüten Türk bilim insanları, bu alanlarda çalışmalar yapan yüksek lisans öğrencilerine deneyimlerini aktarmak, ve bu geçiş sürecini kolaylaştırmak üzere “Hızlandırıcı ve Parçacık Fiziğinde Bilgisayar Uygulamaları” okulunu hayata geçirmişlerdir.


 

12 - 19 Şubat 2012, Kafkas Üniversitesi, Kars, Türkiye

Websitesi ile ilgili konuları lütfen webmaster’a bildiriniz.

Güncellenme Tarihi, Mar 11, 2012

Okul hakkında...